Άφιξη: 14:00 - 20:00
Αναχώρηση εώς τις 12:00
Το πρωϊνο δίνεται από τις 08:00 εώς τις 10:30 στο χώρο της παραλίας
Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των δωματίων
Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται
Οι επισκέπτες μπορούν να παραμείνουν στον υπαίθριο χώρο δωρεάν χωρίς να εισέρχονται στο χώρο των δωματίων μέχρι μιάμιση ώρα. Με το πέρας της μιάμισης ώρας επιβάλλεται επιπλέον χρέωση της τάξεως των 20€ ανά επισκέπτη που πιστώνεται στο συνολικό κόστος κατά την αναχώρηση.